ביטוח עסק וחבויות דרור מדר סוכנות לביטוח בשרון


ביטוח עסק מעניק הגנה מלאה לכל הסכנות להן חשוף העסק שלך כמו: פריצה, דליקה, פגעי טבע ועוד .

פתרונות הביטוח מותאמים לספק כיסויים לאותם סיכונים להם חשוף העסק, בהתאם לתחום הפעילות של העסק,לפימידותיוף צרכיו ומאפייניו.
הפתרונות מותאמים לתאגידים, חברות בינוניות, חברות קטנות ועצמאים, ולכל הסקטורים העסקיים.

דוגמאות לכיסויים ביטוחיים לעסק:

* ביטוח מבנה עסק
* ביטוח תכולת עסק
* ביטוח צד שלישי
* ביטוח חבות מעבידים
* ביטוח עבודות קבלניות
* ביטוח אחריות מקצועית
* ביטוח אחריות מוצר
* ביטוח ציוד אלקטרוני ושיחזור מידע
* ביטוח אובדן רווחים / ביטוח הפסד תוצאתי
* ביטוח סחורה בהעברה
* ביטוח כספים

ועוד.

אני מאמין כי לעסק שלך מגיע הטוב ביותר, ולכן, אנו מבצעים סקר מול חברות הביטוח השונות לתת לך את הפתרון הנכון והמדוייק ביותר

תן לי הצעה