ביטוח חיים סוכנות ביטוח בשרון

פוליסת ביטוח חיים נועדה להגן על היקרים לכם ולהבטיח את עתידם מבחינה כלכלית, במקרה פטירה של אחד המפרנסים.

 נוסף לצער הכרוך באובדן בן משפחה, מוות של אחד ממפרנסי המשפחה עשוי להמיט על המשפחה גם אסון כלכלי.
 
סכום הביטוח יועבר ליקיריך כמענק כספי חד פעמי או כקצבה חודשית שיאפשר להם לשמור על רמת החיים לה הם רגילים
ולהמשיך בשגרת חייהם ללא צורך בהסתגלות למציאות כלכלית חדשה ומגבילה.
 
גובה הכיסוי המומלץ לרכישה הינו נגזרת של  מספר בני המשפחה, משך הזמן שמתוכננים להיתמך במפרנס,
הסכום החודשי שישולם להם במקרה אסון, ובמקורות הכנסה והתחייבויות כלכליות נוספות שיש למבוטח ולבני משפחתו.
 
אשמח להעניק לך ליווי הוגן, אישי ומקצועי בהרכבת תיק הביטוח שלך ושל יקיריך,
ולמצוא את גובה הכיסוי הנכון אשר יגן על משפחתך במקרה חלילה שיזדקקו לכך

בא נשב לקפה